Forside  Historie Nyheder Restaurering Galleri Butikken Links Mølleudvalg


Tegning: Ivan Langmach Jacobsen
Restaurering

Da møllen i år 2000 skulle males, blev der konstateret råd i de bærende trækonstruktioner.

Der blev derfor i 2001 nedsat et mølleudvalg, der udarbejdede en plan for en gennemgribende restaurering. Det var vigtigt for mølleudvalget, at restaureringen blev udført fagligt korrekt.

Restaureringsarbejdet er udført fra 2004 til 2008, og er finansieret af fonde, lokale firmaer og privatpersoner, samt Mandøforeningen.

Restaureringsarbejdet har været gennemgribende således, at møllen i dag fremstår fuldt funktionsdygtig, og vil være i stand til at male korn.
Foto: V. Ø. Kristensen
Foto: Lars Lorentzen
Formand for mølleudvalget Jens Hye 20 56 67 27     JHH WebDesign