Forside Historie Nyheder Restaurering Galleri Butikken Links Mølleudvalg

Foto: Anker Andersen 1887-1900

Møllens historie

Mandø fik sin første mølle i 1820erne. Indtil da blev kornet kørt til fastlandet og malet i Skallebæk Mølle nær Seem, hvilket var meget besværligt.

Den første mølle blev opført som en stubmølle, men den var vanskelig at håndtere, og allerede 10 år efter blev den nuværende vindmølle, en såkaldt Hollandsk mølle opført.

Møllen har fungeret helt frem til 2. verdenskrig. Efter krigen overtog Mandø Hjemstavnsforening - nu Mandøforeningen - møllen, og forpligtigede sig til at holde møllen i stand som øens vartegn.

Efter overtagelsen, har møllen haft en tilbagetrukket tilværelse som turist- mål, og er kun blevet sparsomt vedligeholdt frem til omkring år 2000.
Herefter blev der igangsat en omfattende restaurering. Mandø Mølle stod færdigrestaureret i efteråret 2008.
Formand for mølleudvalget Jens Hye 20 56 67 27      JHH WebDesign